UNVANWEB SAYFASIBÖLÜMÜBAŞKANIEPOSTA
DR. ÖĞR. ÜYESİİPEK GÖNÜLLÜTIP EĞİTİMİ VE BİLİŞİMİ ADigonullu@medicine.ankara.edu.tr
ÖĞR.GÖRALPER BAYAZİTTIP EĞİTİMİ VE BİLİŞİMİ ADabayazit@ankara.edu.tr